Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Žiar

Základné údaje
Leží na pravom brehu rieky Smrečianky. Prvá písomná zmienka o obci Žiar je z r. 1349. Obyv. sa v minulosti zaoberali chovom oviec, poľnohosp., chytaním vlkov a od 18. stor. sa niektorí obyv. živili aj pálením dreveného uhlia. V blízkosti vrchu Štít, nachádzajúcom sa medzi potokom Smrečianka a dolinou Lučivník, sa ťažilo zlato a striebro. Ako samostatná obec vystupuje až od druhej polovice 18. stor. Na začiatku 20. stor. sa obyv. živili prácou v poľnohosp. a lesnom hospodárstve. Koncom 18. stor. alebo začiatkom 19. stor. si evanjelici postavili malú drevenú zvonicu. V r. 1896 bola postavená nová murovaná zvonica, ktorá tvorí dominantu obce dodnes. V rokoch 1935 - 1937 bola v obci postavená ev. škola a v rokoch 1948 - 1949 budova kultúrneho domu.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť