Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Tureň

Základné údaje
Leží v Podunajskej nížine na nive Čiernej vody a ramena Malého Dunaja. Staršie osídlenie lokality dokladajú mohylové násypy kalenderberskej kultúry z ml. doby halštatskej. Písomne sa obec spomína r. 1252 (Chondol), r. 1326 ju poručením získala bratislavská kapitula. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp. V r. 1938 - 45 bola obec pripojená k Maďarsku. M. č.: Zonc, obec sa spomína r. 1252 (Zwnch). Patrila hradu Bratislava, od r. 1524 holickému dištriktu panstva Bratislava. S obcou Tureň splynula v 20. rokoch 20. stor. Sóvető, spomína sa r. 1828 ako osada. Kaplnka Panny Márie Snežnej v historizujúcom slohu pochádza z 2. pol. 19. stor.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť