Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Brhlovce

Základné údaje
Nachádzajú sa 10 km na V od Levíc, v závere doliny potoka Búr. Prvá pís. zmienka pochádza z r. 1245 (Burfeu). Na dve obce, Horné a Dolné Brhlovce sa rozčlenila až po r. 1506. Anton Kórmendy tu dal postaviť neskorobarokový komplex kaštieľa a rím. kat. kostola (1772). Dal súčasne postaviť aj prvú budovu školy (1771). V časti Dolné Brhlovce sa nachádza aj ev. a. v. kostol odkúpený od ev. ref. cirkvi v r. 1855. Zaujímavosťou obce sú tzv. skalné obydlia, vysekané v tufovej hornine. Okrem poľnohosp. a vinárstva sa tunajší obyvatelia zaoberali aj tkáčstvom a košikárstvom. V r. 1937 tu bola postavená nová dvojtriedna obecná ľudová škola s bytom učiteľa. Počas SNP, v septembri 1944 v obci pôsobil RNV. V r. 1952 tu bolo založené JRD. H. a D. Brhlovce boli zlúčené v r. 1952. Po zlúčení obcí bol vybudovaný nový kultúrny dom, s administratívnymi priestormi MNV (teraz obecného úradu), MŠ (1976), pohostinstvo a obchod (1977 - 1979) a dom smútku (v časti D. Brhlovce, 1970). V r. 1983 vláda SSR vyhlásila časť Brhloviec (uličky "Šurda" a "Dolina") za pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry. V r. 1992 Tekovské múzeum v Leviciach tu zriadilo expozíciu ľudového staviteľstva Skalné obydlia. Táto expozícia v r. 1993 získala medzinárodné ocenenie Európa nostra, ktoré udeľuje Európsky výbor pre vidiek a malé mestá. Brhlovce sú preto vyhľadávaným cieľom agroturistiky.
M. č.: brhlovce, kamenný chotár.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť