Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Gemerská Poloma

Základné údaje
Leží na JV Slov. rudohoria na náplavovom kuželi v doline rieky Slaná. Chotár tvorí na juhu poriečna rovina, ktorá sa smerom na sever postupne mení na hornatinu až vrchovinu. Porast je bukový a vo vyšších polohách smrekový. Obec vznikla v r. 1958 zlúčením Malej Polomy a Veľkej Polomy. Od r. 1958 je názov spojených obcí Gemerská Poloma. Veľká Poloma vznikla na prelome 13. - 14. stor., spomínaná však už v r. 1282 pod menom Vezueres, ako majetok plešiveckých Bebekovcov. V 14. stor sa od nej oddelila Malá Poloma, spomínaná v r. 1470 ako Alo Wesweres. Od 16. stor. patrili obe obce panstvu Krásna Hôrka. V 16. stor. boli vystavené tureckým nájazdom a časť obyv. sa vysťahovala. Obyv. sa zaoberali pastierstvom, spracovaním dreva, uhliarstvom a povozníctvom. V súčasnosti sú zamestnaní v poľnohosp., pri ťažbe dreva a nerastných surovín, priemysle, doprave, obchode a službách. V obci je ZŠ pre 1. - 9. ročník a nachádza sa tu ev. a. v. kostol z r. 1784 a barok.-klas. rím. kat. kostol z r. 1802, got. zvonica z 15. stor., pamätná tabuľa venovaná rodákovi, spisovateľovi Petrovi Kellnerovi Hostinskému (1823 - 1873), pomník SNP na mieste havárie ruského voj. lietadla. Pôsobí tu folklórna skupina DOLINA, ktorá sa stala v r. 2003 Laureátom celoštátnej súťaže folklórnych skupín. V obci je založené Poľnohosp. družstvo, ktoré združuje obce Gem. Poloma, Betliar, Henckovce a Nižná Slaná.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť