Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Dolná Lehota

Základné údaje
Obec leží v Horehronskom podolí v doline Vajskového potoka, na V predhorí Nízkych Tatier. Založil ju na území panstva hradu Slovenská Ľupča r. 1358 lokátor Petrík, richtár z Predajnej. Nových osadníkov oslobodil panovník Ľudovít I. na 20. rokov od dávok a šoltýsovi Petríkovi dal dedičné richtárstvo. Súčasný názov obec sa používa od r. 1470. Koncom 17. stor. na návrh banskobystrickej komory bolo odňaté dedičné richtárstvo a obyvatelia obce v r. 1672 - 1848 furmančili v rámci robôt pre erárne bane a huty, pracovali ako panskí hájnici a rybári. V 18. až 20. stor. sa obyvatelia obce zaoberali podomovým obchodom. V 19. a začiatkom 20. stor. tu boli v prevádzke antimónové bane a huta na Lome (stroje demontovali v r. 1946). Do r. 1948 bola v prevádzke píla. Prvé slovenské divadelné predstavenie zahrali v r. 1864. V obci sa nachádza rím. kat. kostol sv. Jána Krstiteľa z r. 1914, s výmaľbou od J. Hanulu v interiéri. Klasicistická kaplnka sv. Jána Krstiteľa je z r. 1818. Pomník padlých z 1. a 2. svetovej vojny je postavený podľa projektu S. Opaterného (r. 1960). V katastri obce je rekreačné stredisko Krpáčovo. Vstupnú bránu do turistickej oblasti tvori pamätník 2. Československej paradesantnej brigády v Črmnom (1976), od autorov Akad. sochára Jaroslava Kubičku, Ing. arch. Tibora Ucnaya a Ing. arch. Miloša Mojžiša. 8. 3. 1956 usmrtila jedna z najväčších lavín v pohorí Nízkych Tatier 16 lesných robotníkov. Obec Dolná Lehota je rodiskom 1. slovenského kozmonauta plk. Ing. Ivana Bellu.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť