Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Dvorianky

Základné údaje
Dvorianky sa nachádzajú v severozápadnej časti Východoslovenskej nížiny v nadm. výške okolo 114 m. V chotári sa našli stopy slovanského osídlenia od 7. stor. Najstaršia písomná správa o chotári a dedine je z r. 1245. Bola majetkovou súčasťou sečovského panstva. V r. 1600 bolo v sídlisku 16 poddanských domov, neskôr sa počet obyv. aj domov výrazne menil. Okolo rokov 1715 až 1720 žili v dedine postupne 4 až 6 poddanských domácností, v r. 1828 bolo 56 domov a 433 obyv., v r. 1900 497 obyv., v r. 1970 725 obyv. Okrem tradičného poľnohospodárstva bol rozšírený aj chov koní. Gr. kat. kostol pochádza z r. 1937.
M. č.: dvorianky, kinčeš.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť