Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Barca

Základné údaje
Leží uprostred Rimavskej kotliny v doline potoka Telka. Listinne doložená r. 1334 ako kráľovská donácia Ratoldovcom, je však staršieho pôvodu. Názvy obce: 1334 Barasta; 1345 Barachcha; 1495 Barcza; 1808 Baracza; 1927 Barca; maď. Baracza. R. 1427 ju nachádzame vo vlastníctve rodiny Kakas, r. 1451 vo vlastníctve rodiny Feledy, neskôr rodiny Baloghy. Často menila zemepánov. Od polovice 16. stor. patrila jágerskej kapitule, potom jezuitskému kolégiu v Košiciach. Koncom 17. stor. ju spustošili vojny a morové pohromy. R. 1828 žilo v 55 domoch 500 obyvateľov, ktorí sa zaoberali poľnohosp. V blízkosti obce vyviera železitý prameň, ktorý využívajú len obyvatelia obce. Najstaršou pamiatkou je rím. kat. kostol postavený v roku 1787.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť