Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Košice - Poľov

Po¾ov

Poľov, súčasná mestská časť, je svojim pôvodom veľmi stará dedina. Prvú písomnú zmienku poznáme už z 13. storočia, konkrétne z roku 1248. Vtedy pri opise hraníc zeme Zebus sa uvádza, že táto zem hraničí na západe s územím dediny Poľov - vo vtedajšom názve villa Paul. Na základe prisúdeného termínu "villa" vieme, že išlo už o rozvinutú dedinu.
Podľa písomnej zmienky z roku 1280 vieme, že komes Dávid z omodejovskej línie rodu Aba spolu so svojimi troma synmi získava späť čiastku zeme Ida, ktorá sa vtedy volala Eghazas Ida a ide o súčasnú Šacu. Ďalej získal zem s názvom Olgord a Pauly - súčasný Poľov.
Tieto územia a ich osídlenie boli v rukách rodu Aba, ale neskôr sa dostali do iných rúk. Nevieme, či k tomu došlo predajom, alebo inou formou. Vieme však, že v roku 1280 boli tieto územia v rukách synov komesa Beňadika de Ruzka. Tu ešte stojí za zmienku, čo značí termín "boli v rukách". Územia patrili kráľovi, ale on ich zvykol za zásluhy, alebo platbu prideľovať silným rodom. Takto získané územia do ich rúk boli dedičné, obchodovateľné, ale odvádzala sa z nich kráľovi daň - ak kráľ nerozhodol inak. Kráľ ich tiež mohol odobrať späť, prípadne prideliť ich správu inému rodu, ak mal na to závažné dôvody.
Vieme, že územie Poľova sa pred rokom 1280 dostalo do rúk synov komesa Beňadika de Ruzka výmenou za iné územia a doplatok 300 mariek. Nevieme však, či to bola výmena s rodom Aba. V roku 1280 ich však rod Aba získal späť.
Z ďalších vlastníkov Poľova, ktorí ho "mali vo svojich rukách" je známy Štefan Čurka z rodu Aba. (Niekedy sa jeho priezvisko v historických listinách píše Churka, Churke, Cyhrke). Nie je však isté, ako a kedy sa stal majiteľom obce a jej územia. Je možné, že sa tak stalo pri delení majetkov s dôsledku príbuznosti línie Dávidovej a Štefana Čurka z rodu Aba.
Z latinskej formy Pauli sa potom vyvinul maďarský názov Pólyi, keď bola dedina pomaďarčená. Kontinuita slovenského živlu teda bola pretrhnutá v posledných storočiach stredoveku a Slováci znova osídľujú túto dedinu až novšie, najmä od 17. storočia a vytvárajú si dnešný názov Poľov už iba z maďarského názvu Pólyi. Podľa lexikónu osád z roku 1773 sa tu rozprávalo prevažne po slovensky a existoval už aj dnešný názov Poľov..

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť