Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Diakovce

Základné údaje
Ležia v Podunajskej nížine 3 km na juhozápad od Šale. V chotári sa nachádza geotermálny vodný prameň. Prvá písomná správa o obci pochádza z roku 1002, kedy kráľ daroval územie pod názvom Wag benediktínskemu opátstvu v Pannonhalme (dnes Maďarsko). Toto opátstvo zostalo takmer celé obdobie stredoveku a novoveku, až do roku 1848 zemepánom obce a najväčším majiteľom pôdy v chotári až do r. 1945. V roku 1869 žilo v obci 2296 obyvateľov, zaoberali sa najmä poľnohospodárstvom, dnes pracujú najmä v priemysle a v službách. Počiatky školstva v obci siahajú hlboko do stredoveku. Pri tunajšom kláštore existovala škola už v rannom stredoveku. Dnes je tu maďarská a slovenská základná škola. Najznámejšou pamiatkou obce je rím. kat. kostol, počiatky ktorého siahajú do 11. stor. K pôvodnej románskej kaplnke začiatkom 13. stor. pristavili novú časť, kostol Panny Márie, ktorý bol vysvätený v roku 1228. Ďalšia prestavba kostola bola uskutočnená v rokoch 1872 - 1875 na základe plánov Fridricha Schuleka. Kostol je dvojpodlažný, v hornej časti sa kedysi nachádzal kláštor, ako aj kostol pre klerikov. Predpokladá sa, že tu sa zachovala najstaršia maďarská jazyková pamiatka Halotti beszéd (Pohrebná reč) z prvej polovice 13. stor. Ref. kostol bol postavený v roku 1786. V obci sú moderné penzióny a priamo v areáli termálneho kúpaliska ďalšie ubytovacie možnosti. Termálne kúpalisko sa teší obľube nielen na Slovensku, ale vo väčšom počte ho navštevujú aj rekreanti z Čiech.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť