Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Svätý Anton

Základné údaje
Leží v Štiav. vrchoch v doline Štiavnice. Chotár je silne členená hornatina. Pri kaštieli je park, v ktorom sú zastúpené jednotlivé etapy okrasného záhradníctva od starej pagaštanovej aleje až po sentimentálne a dendrologické príkrasy a zbierky ihličín z 1. ČSR. Názvy obce: 1266 Scentantollo; 1276 Sanctus Antonius; 1342 Zenthantal; 1808 Swätý Antal; 1920 Svätý Anton; 1960 Antol; v r. sa obec vrátila k pôvodnému Svätý Anton, maď. Szenantal; nem. In der Au, Sankt Anton. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z r. 1266, kedy patrila Huntovcom, r. 1342 hradu Čabraď a od 16. stor. panstvu Sitno - Pálffyovcom, r. 1582 Illésházyovcom, r. 1622 Koháryovcom, od r. 1826 Coburgovcom. V obci bolo mýto. R. 1715 mala 30 poddanských domácností. Po výstavbe kaštieľa r. 1744 sa stala sídlom správy koháryovských majetkov a vyvíjala sa ako zemepánske mestečko. Obyvatelia pracovali v baniach, miestnom kameňolome a lesoch. V pol. 20. stor. je známa výroba vyrezávaných a maľovaných betlehemov. K najstarším pamiatkam patrí barokový kaštieľ z r. 1744 postavený na mieste hradu, upravovaný zač. 19. stor.; plastiky z Donnerovej školy; nábytok z 18. a 19. stor.; barok. - klas. sýpka z druhej pol. 18. stor.; neskorobarokový rim. kat. kostol z r. 1755, klas. upravený r. 1779; Madona zo zač. 16. stor.; tabuľová maľba Narodenia Pána z r. 1506; baroková zvonica z druhej pol. 18. stor.; rokok. kaplnka z r. 1758. V obci sa narodil Andrej Truchlý - Sytniansky (1841 - 1916) - literárny kritik a Mons. ThDr. Michal Buzalka, biskup.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť