Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Trsťany

Základné údaje
Obec leží v Košickej kotline v doline potoka Trstianka. Povrch zväčša odlesneného chotára je pahorkatinný, mierne zvlnený. Tvoria ho mladotreťohorné usadeniny a štvrtohorné svahové hliny. Les s prevažne dubovým a hrabovým porastom je iba v okrajových častiach. Má illimerizované a hnedé lesné pôdy. Listinne je doložená v r. 1288. Patrila panstvu Trstené pri Hornáde, v r. 1387 panstvu hradu Slanec. V 13. - 14. stor. vzniklo a používalo sa pomenovanie Vyšné a Malé Trsťany podľa vzoru obce, ktorá ju vlastnila. V r. 1427 mala 14 port, r. 1630 odviedla deviatok po 1 porte od gazdov aj od želiarov, r. 1714 mala 3 želiarske domácnosti, r. 1772 , keď patrila Palásthyovcom, 14 poddanských rodín, r. 1828 39 domov a 291 obyv. Živili sa poľnohosp. Filiálka rím. kat. far. úradu v Košických Olšanoch. Autobusová zastávka.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť