Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Hrabkov

Základné údaje
Leží v juhozápadnej časti Šarišskej vrchoviny v nadmorskej výške okolo 465 m. Sídlisko založil šoltýs s roľníckymi usadlíkmi okolo roku 1300. Prvý písomný doklad o dedine a kostole pochádza z roku 1332. Patrila šľachticom z Perína, ktorí tu dali postaviť kláštor pre augustiniánov. V roku 1427 tu hospodárilo okolo 50 poddanských domácností. V roku 1600 malo sídlisko 37 poddanských domov, ev. a. v. kostol, faru a školu. V rokoch 1715 až 1720 tu postupne hospodárilo 10 až 7 poddanských domácností, v roku 1828 bolo 73 domov a 542 obyvateľov, v roku 1900 bolo 591, v roku 1970 bolo 913 obyvateľov. Rím. kat. kostol zo začiatku 14. storočia bol v 18. a 19. storočí stavebne upravený. V súčasnosti patrí obec medzi menšie obce, vývoj počtu obyvateľov má klesajúcu tendenciu. Obec má základnú a materskú školu, obecnú knižnicu. Pôsobí tu dobrovoľný hasičský zbor, futbalový oddiel. Obec je splynofikovaná a má verejný vodovod.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť