Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Jelšovec

Základné údaje
Miestna časť Rácka bola v r. 1499 obcou (Raczfalu)ktorá okolo r. 1650 spustla. K obci patrí aj osada Solisko. Obec leží v JZ časti Lučenskej kotliny na dolnom toku pravostranného prítoku Ipľa. V chotári sú treťohorné štrky, tufitické íly, zlepence a pyroklastiká ryodacitov pokryté sprašou, kaustobiolity (hnedé uhlie) s porastom zvyškov dúbrav a agátin. Vyskytuje sa tu poľná a lesná zver, bocian čierny, orol krikľavý, strakoš červenochrbtý a i. Prvá písomná zmienka pochádza z r. 1573. Obyv. sa zaoberali poľnohosp. a povozníctvom. Najstaršie pamiatky sú rím. kat. kostol Panny Márie Kráľovnej z r. 1907, ktorého statika je porušená. Kostolné zvony sú umiestnené vo zvoničke. Modlitebňa je v bývalej MŠ, kde je aj centrum voľného času a čitáreň. Obec má kultúrny dom a futbalové ihrisko. V obci paličkovali čipky na ľudový odev.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť