Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Závada

Základné údaje
Leží v SZ časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny pri JV úpätí Považského Inovca na hornom toku potoka Slivnica. Archeologické vykopávky potvrdili existenciu slovanského osídlenia lokality už v 9. stor. Bolo odkryté hradisko a slovanské pohrebisko. Svoj význam si udržala aj v 10. a 11. stor. Za Štefana I. sa stala sídlom fary, čo znamenalo, že bola v tom čase významnejšou a ľudnatejšou dedinou, schopnou uživiť farára. Prvá písomná zmienka o obci je až z roku 1341. Až do r. 1945 boli osudy dediny spojené s osudmi Topoľčianskeho, neskôr Tovarníckeho panstva. V r. 1570 tu bol mlyn a žilo tu 15 rodín na 4 usadlostiach. Obyv. boli roľníci a vinohradníci. V r. 1871 tu bolo 6 mlynárov a 11 remeselníkov. Pri obci sa ťažia dolomitické piesky, z ktorých sa vyrába brizolit. Je tu kostol z r. 1780, klasicisticky upravený v r. 1808.
M. č.: záhrada, závada.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť