Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Gyňov

Základné údaje
Obec leží na pravej strane Hornádu v juž. časti Košickej kotliny. Odlesnený chotár, nivné pôdy a hnedozeme. Prvá pís. zmienka z r. 1255 (Gunu potoka).Do konca 13. stor. rozdelená na Vyšný a Nižný Gyňov. R. 1270 kráľ Štefan V. udelil územie hornokošickým zemanom. R. 1427 mal 9 usadlostí, r. 1553 4 usadlosti. V stredoveku získalo prevahu maďarské obyv. Od 18. stor. prevažuje slovenské rím. kat. a gr. kat. obyv. R. 1828 mal 55 domov. Za 1. ČSR čiastočná parcelácia pôdy, obyv. sa živili poľnohosp., furmankou. V r. 1938 - 1945 súčasť Maďarska. Pri prechode frontu 2. svet. vojny ťažké materiálne škody. Rím. kat. kostol Najsv. Srdca Ježišovho z r. 1924. Fil. rím. kat. far. úrad Čaňa, fil. gr. kat. far. úrad Belža. Obecná knižnica, MŠ. Autobusová stanica., žel. stanica. Člen mikroregiónu Hornád a Riečnej koalície.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť