Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Betliar

Základné údaje
Obec leží v JV časti Slov. rudohoria v údolí rieky Slaná asi 6 km na západ od Rožňavy. Vznik obce sa datuje do konca 13. stor. Prvý názov obce Bethler je z r. 1330. Pôvodne to bola banícka osada, patriaca štítnickým Bebekovcom. V 15. stor. tu pribudlo valaské obyv. Od r. 1557 bola pod tureckou nadvládou a od 2. pol. 16. stor. patrila pod panstvo Krásna Hôrka. Bola tu rozvinutá ťažba zlata, medi a železa. V 18. stor. nastal rozmach baníctva a železiarstva. V obci boli 2 vysoké pece, 2 hámre a valcovňa s prvým parným strojom v rámci železiarstva na Slovensku. Obyv. sa zaoberali taktiež poľnohosp. a remeslami. V súčasnosti sú zamestnaní v priemysle, lesníctve, obchode, službách, štátnej správe a doprave. Betliar je v súčasnosti vyhľadávanou turistickou lokalitou. Nachádza sa tu prírodný park, ktorý je jedinečný po stránke dendrologickej a architektonickej. Má rozlohu 80 ha. V r. 1977 bol zapísaný do zoznamu historických záhrad krajín sveta ako najhodnotnejší park na Slovensku. Uprostred parku stojí nádherný renesančno-barokový kaštieľ Andrássyovcov v ktorom je od r. 1953 múzeum. Po rekonštrukcii v r. 1994 získal objekt prestížnu cenu Europa Nostra 1994 za pamiatkovú obnovu. V obci sa nachádzajú dva kostoly. Rím. kat. kostol, pôvodne got. zo 14. stor. a ev. a. v kostol z r. 1794. V r. 1923 bol v obci založený Spolok divadelných ochotníkov P. J. Šafárika, ktorý aktívne pracoval až do konca minulého stor. Je tu ZŠ 1. - 4. ročník. Poľnohosp. pôdu obhospodaruje PD.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť