Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Dunajská Lužná

Základné údaje
Leží v Podunajskej nížine v západnej časti Žitného ostrova na mladom úrodnom vale Dunaja. Rovinatý chotár a úrodné pôdy vytvárajú vhodné podmienky pre rozvoj poľnohosp. Vodné plochy Malá voda a Piesková jama sa využívajú na lov rýb a rekreáciu. Do územia obce okrajovo zasahuje prírodná rezervácia Dunajské luhy. Rieka Dunaj a vodná zdrž Čunovo, horná časť vodného diela Gabčíkovo, je od zastavanej plochy obce vzdialená 3 - 4 km. K. ú. jednej časti obce - Nových Košarísk, siaha až po koryto Dunaja. Pozdĺž juhozápadnej časti obce sa tiahne ochranná protipovodňová hrádza. Obec Dunajská Lužná vznikla 1.1.1974 zlúčením samostatných obcí: Jánošíková, Nová Lipnica a Nové Košariská. Jánošíková - obec sa spomína v r. 1258 (Dyenis). Prešla z majetku hradu Bratislava do vlastníctva kláštora benediktínov na Hore sv. Martina (Panonhalma). Koncom 18. stor. patrila náboženskej základine. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp. Po 2. svet. vojne bolo nem. obyvateľstvo vysídlené. Kostol sv. Bartolomeja apošt., barok. - klas., pochádza z r. 1797. Nová Lipnica - obec sa spomína v r. 1230 (Torch), patrila hradu Bratislava, neskôr vystriedala viacerých majiteľov, od 16. stor. patrila časť obce panstvu Malinovo (Eberhard), časť panstvu Svätý Jur. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp., v r. 1683 - 1720 značne utrpeli tur. nájazdmi a stavovskými povstaniami. V 1. pol. 18. stor. dosídlili obec kolonisti z Korutánska ale nemecké obyvateľstvo do tejto oblasti prišlo z alpských krajín už v 13. stor. Nové Košariská - obec sa písomne uvádza v r. 1258 (Mysser), patrila hradu Bratislava. Od r. 1293 patrila jej časť bratislavskému richtárovi Herculinovi a od r. 1349 richtárovi Jakubovi. V 16. stor. pripadla časť obce panstvu Malinovo (Eberhard) a časť panstvu Svätý Jur. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp., aj ich v r. 1683 - 1720 zdecimovali tur. nájazdy a stavovské povstania. V 1. pol. 18. stor. sa tu usadili kolonisti z Korutánska. Po 2. svet. vojne bolo nem. obyv. vysídlené. Kostol sv. Martina, pôv. got. bol barok. prestavaný okolo r. 1730, po požiari v r. 1852 sa využíva len jeho polygonálne presbytérium ako kostolík. Klas. kostol (ev.) pochádza z r. 1814. Terajšia obec Dunajská Lužná je známa bohatým kultúrno - spoločenským životom, ktorý v súčasnosti zastrešuje obecný kultúrny a športový klub. Podujatia uskutočňované v miestnom kult. stredisku, na štadióne, v kat. a ev. kostole i v galérii rezbárskeho umenia majú bohatú tradíciu. Súčasťou kult. strediska je obecná knižnica, posilňovňa pre mladých a taktiež v jeho rámci pôsobí dych. hudba Lužanka. V obci je ZŠ a ZUŠ a pracuje viacero záujmových organizácií, neziskových mimovládnych organizácií a spolkov, občianskych združení i záujmových združení. Bohatý je i šport. život obce (pôsobí tu futbalový, tenisový, stolnotenisový, hokejbalový a bikrosový oddiel, ďalej krúžok bikrosu, lukostreľby a streľby). Okolité prostredie umožňuje venovať sa rekr. letným vodným i zimným športom a pod. V r. 2004 bola v obci otvorená stála expozícia HISTÓRIA A SÚČASNOSŤ OBCE, ktorá umožňuje záujemcom komplexnejšie sa oboznámiť s bohatou históriou obce i jej súčasnosťou.
M. č.: Jánošíková, Nová Lipnica, Nové Košariská.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť