Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Horný Vadičov

Základné údaje
Leží v strednej časti Kysuckých vrchov v kotlinke Vadičovského potoka. Lesy sú na obvode chotára, ktorý má hnedé lesné pôdy. V chotári obce na viacerých miestach stopy osídlenia lužickej kultúry z mladšej doby bronzovej a staršej doby železnej. Na temene Ľadonhory sa nachádzalo útočištné hradisko, ktoré poskytovalo ochranu obyvateľstvu. V údolí Vadičovského potoka sa našli stopy púchovskej kultúry. Osídlená dedina tu vznikla na prelome 14. - 15. storočia. Písomne je obec doložená v r. 1419 (Wadycho) a 1504 (Felse Wadychow). Dedina bola zemiansky majetok až do konca feudalizmu (Rudinský, Nedecký, Záborský). V r. 1568 mala 35 domov, 1784: 138 domov, 160 rodín a 886 obyv., 1850: 1179 slovenských katolíckych a 59 židovských obyv. Zaoberali sa poľnohosp. a drotárstvom, prácou v lesoch a chovom dobytka. Po r. 1918 domáca výroba dreveného riadu a náradia, sčasti aj tkáčstvo (pestrofarebné pokrovce a plátno). V lete odchádzali na sezónne poľnohospodárske práce. Fara bola bola zriadená v r. 1789. Z r. 1802 - 1806 pochádza rím. kat. kostol sv. Mikuláša. Obraz Immaculaty od J. B. Klemensa z 1863. V rokoch 1903-1930 tu pôsobil D. Poľský, básnik.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť