Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Valaská Dubová

Základné údaje
Obec leží severne od Ružomberka pod úpätím štátnej prírodnej rezervácie Choč. Valaská Dubová vznikla niekedy koncom 13. stor. na zvykovom práve. Najstaršia písomná zmienka o Valaskej Dubovej je z roku 1323 keď magister Donč udelil svojmu sluhovi Michalovi les medzi Oravou a Dubovou. V rokoch 1332 - 1337 sa v pápežských daňových registroch spomína už existujúca farnosť vo Valaskej Dubovej patriaca k Liptovu. Podľa písomných záznamov Valaská Dubová ešte v roku 1469 patrila k Likavskému panstvu. V roku 1556 prešla obec pod právomoc Oravského hradu. V roku 1560 František Thurzo vydal novú listinu potvrdzujúcu šoltýstvo pre Petra z Dubovej. V roku 1750 si v obci postavili nový murovaný kostol, ktorý v roku 1815 rozšírili. Valaská Dubová bola súčasťou Oravskej župy a tunajší obyvatelia boli poddanými oravského panstva. V roku 1935 pri požiari obce zhorelo 121 domov spolu s príslušenstvom a hospodárskymi stavmi a spolu s nimi dva vodné mlyny. V roku 1941 bola obec pričlenená k okresu Ružomberok. Z pamiatok je možné v obci nájsť rímskokatolícky neoromantický kostol z rokov 1866 - 1872 s nástennými maľbami Jozefa Hanulu z roku 1904. V obci je budova hostinca zo začiatku 19. stor., postavená na mieste staršej budovy, v ktorej podľa povesti chytili Juraja Jánošíka. V erbe obce je ovčiarske náradie.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť