Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Hostie

Základné údaje
Leží v severozáp. časti Žitavskej pahorkatiny na úpätí Tribeča v doline Hostianskeho potoka. V r. 1332 sa spomína ako farská obec kostola sv. Kríža (Ecclesia Sancte Crucis), v r. 1388 patrila hradu Hrušov, neskôr panstvu Topoľčianky a rod. Keglevichovcov, v r. 1424 je doložená mýtna stanica, v r. 1618 podliehala Turkom. V 19. stor. tu panstvo v Topoľčiankach malo pílu, vyrábajúcu dyhy, parkety a šindle. V chotári obce sa našiel zlatý aureus z doby cis. Theodozia. Obyv. sa zapojilo do SNP, v r. 1944 tu malo sídlo vyše 500 partizánov mjr. Sýkoru. Nad obcou sa nachádzajú zrúcaniny Hradu Hrušov z 13. stor. Barokový kostol Povýšenia kríža z r. 1798 bol postavený na mieste st. chrámu spomínaného v r. 1561. Vojnové udalosti pripomína pomník padlých v 1. svet. vojne a pomník SNP (1962). M. č. Hrušovské Podhradie je písomne doložená z r. 1293 (Horsov), patrila panstvu Hrušov. Hrad Hrušov sa spomína v r. 1293, v r. 1316 sa ho zmocnil Matúš Čák, neskôr patril rod. Perényiovcov, Ilsvayovcov, ostrihoms. arcibiskupstvu a i. Bol strediskom hradného panstva Hrušov. S hradom zanikla aj obec.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť