Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Brehov

Základné údaje
Leží uprostred Východoslovenskej nížiny v nadm. výške okolo 115 m. Archeologické nálezy dosvedčujú o jestvovaní tunajšieho sídliska od 10. stor. Najstaršie doklady o kostole sú z 11. stor. Prvý písomný doklad o dedine pochádza z r. 1309. Zemepánmi dediny boli miestni a iní šľachtici. V r. 1600 malo sídlisko 20 obývaných poddanských domov, kaštieľ, kostol a faru. Tamojší kaštieľ pochádza zo 16. stor. Neskôr sa počet obyv. a domov výrazne menil. V období okolo rokov 1715 a 1720 v Brehove žilo 5 poddanských domácností, v r. 1828 bolo 111 domov a 804 obyv., v r. 1900 605 obyv., v r. 1970 829 obyv. Zaoberali sa najmä poľnohosp., rybárstvom a od 19. stor. aj vinohradníctvom. Na mieste staršieho kostola v 18. storočí postavili kláštor a kostol minoritov. Ev. ref. kostol pochádza z konca 19. stor. Kaštieľ zo 17. stor. je v ruinách.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť