Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Rišňovce

Základné údaje
Obec leží v JZ časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny, 15 km SZ od Nitry. Vznikla v r. 1925 zlúčením obcí Horné a Dolné Rišňovce. V chotári obce sú archeologické lokality potvrdzujúce osídlenie v neolite, v st. dobe železnej (halštatské sídlisko), zlomky keramiky z rímskej doby, germánske sídlisko, hrob z obdobia zániku Veľkej Moravy a poklad strieborných mincí z 12. - 13. stor. V minulosti, okrem Horných a Dolných Rišňoviec existovali aj historické osady Geňov a Komoča. Prvá listinne doložená zmienka o obci Dolné Rišňovce je z r. 1272 pod menom Rechen. V období pred týmto letopočtom patrila Nitrianskemu hradu. V r. 1274 prišla do obce rodina, ktorá si dala prímenie Rišňovský. Na zač. 14. stor. boli miestni zemania v službách Matúša Čáka. V 16. stor. boli zemepánmi Országovci, Lossonczyovci a Tordayovci. V r. 1599 obec vypálili Turci. Počas sčítania obyv. v r. 1784 - 1787 mala obec 363 obyvateľov. V období napoleonských vojen sa v decembri 1805 nakrátko objavil v obci ruský generál Kutuzov. V 19. a 20. stor. sa majiteľmi obce stali Weisovci z Klasova.

Prvá zmienka o Horných Rišňovciach je z r. 1388 pod menom Kisreschen. V 14. - 16. stor. tu hospodárili zemianske rodiny Tordayovcov, Motešickovcov a Sándorovcov V čase tureckých výbojov bola obec zničená a v r. 1600 nemala ani jedného obyvateľa. V 18. a 19. stor. bola v rukách viacerých šľachticov. Po spojení obcí, za 1. ČSR sa obyvatelia vysťahovávali za prácou. V r. 1938 sa uskutočnila veľká manifestácia na obranu republiky. JRD bolo zal. v r. 1949, po jeho rozpade bolo znovu obnovené v r. 1958. Štátne majetky vznikli v r. 1953. Neskorobarokový rím. kat. kostol najsv. Trojice v Dolných Rišňovciach je z r. 1775. V obci sa nachádza monumentálny dvojramenný kríž z r. 1939 a pomník padlým v 1. a 2. svetovej vojne.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť