Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Točnica

Základné údaje
Leží v S časti Lučenskej kotliny v doline potoka Točnica. Chotár tvoria štrky a piesky poltárskej formácie, kryštalické bridlice, kremence a ostrovy čadičov. Okolité lesy sú dubové a hrabové. Vyskytuje sa tu lesná a poľná zver. Bolo objavené hradisko kyjatickej kultúry z doby bronzovej. Prvá písomná zmienka je z r. 1467, patrila Divínskemu hradnému panstvu. Obyv. sa zaoberali poľnohosp., kolárstvom, debnárstvom. Medzi pamiatky obce sa zaraďuje budova bývalej ev. a. v. školy z r. 1770, klas. ev. a. v. kostol z r. 1806, drevená zvonica z 19. stor, pamätná tabuľa rodáka, básnika Kolomana Banšella (1880 - 1887). V súčasnosti sa v obci nachádza kultúrny dom a verejná knižnica.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť