Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Vyšný Medzev

Základné údaje
Leží na juhových. svahoch Slovenského rudohoria v doline Bodvy. Pahorkatinný až vrchovinný povrch chotára tvoria fylity a vápence. Okolie obce je odlesnené, inde je väčšinou bukový les. V blízkosti sa nachádzajú pozostatky starých hámrov v podobe malých jazierok. Obec je bezpečne doložená v r. 1427, patrila premonštrátom v Jasove a mala 28 port. Najstarší záznam o existencii školy je z r. 1430. Od r. 1628 sa vyvíjala ako zemepánske mestečko, ktorého obyv. sa zaoberali baníctvom, pálením uhlia, výrobou šindľov a poľnohosp. R. 1630 odviedla deviatok 1 a pol porty. R. 1715 mala 4, r. 1720 25 domácností, r. 1772 50 gazdov, 140 želiarov a 39 podželiarov, r. 1828 220 domov a 1938 obyv. Popri baníctve pracovali v lesoch, na pílach a v hámroch. Po 2. svet. vojne odsunuli obyv. nem. národnosti. V r. 1960 sa spojil s obcou Nižný Medzev do mesta Medzev. Znovu sa osamostatnil v r. 1998. Kostol rím. kat. barok. - klas. z r. 1773, hlavný oltár pochádza z jasovského kláštora, plastiky od J. A. Kraussa, obraz Madony od J. L. Krackera z r. 1778.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť