Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Jurová

Základné údaje
Obec leží v Podunajskej nížine v južnej časti Žitného ostrova. Prvá písomná správa pod názvom Gyurgsuka a Gurgsuka sa zachovala v listine z rokov 1253. Pôvodne kráľovský majetok sa postupne dostal do rúk predstaviteľov šľachty, medziiným aj príslušníkom rodiny požívajúcej prídomok de Dercsika. Z ďalších rodín sa uvádzajú najmä Balogovci, Méhesovci. Až do zrušenia stavovskej spoločnosti obec patrila medzi šľachtické dediny. V r. 1869 mala 571 obyvateľov. Medzi zachované pamiatky v obci patrí kostol Nanebovzatia Panny Márie z r. 1778. V jeho interiéri si pozornosť zasluhuje najmä kazateľnica a krstiteľnica z čias stavby kostola, ako aj hlavný oltár z prvej polovice 19. stor. V obci sa nachádza prírodná rezervácia Jurovský les, ktorý je pozostatkom lužného lesa.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť