Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Malé Dvorníky

Základné údaje
Obec leží v Podunatjskej nížine, pri ceste spájajúcej Dunajskú Stredu s Galantou. Prvá písomná správa o obci je z r. 1252, keď sa spomínajú Lothar a Endre ako tunajší kráľovskí dvorníci. V r. 1356 sa obec uvádza v listinách ako Kisudvarnok, čiže pod dnešným názvom. Patrila šľachtickým rodinám. Od 16. stor. z nich sú známe Argayovci a Deákovci. V 19. stor. majetky tu mala rodina Wipper, Sereghy, Fehér ako aj Karácsony. V r. 1869 obec mala 505 obyvateľov. K pamätihodnostiam obce patrí kostol Najsvätejšej trojice, ktorý vznikol rozšírením kaplnky postavenej v r. 1735. V dnešnom kostole sa nachádza barokový oltárny obraz z niekdajšej kaplnky. Budova, v ktorej sa nachádza dnes obecný úrad, bola postavená okolo 1830 ako kúria. Ďalšia kúria sa nachádza v strede dediny, patrila pôvodne rodine Wippern. Kamenný kríž na cintoríne pochádza z r. 1730. Na cintoríne záujemca nájde aj zaujímavé náhrobné kamene príslušníkov niekdajších šľachtických rodín žijúcich v obci. Pôvodnú ľudovú architektúru prezentujú domy č. 173 a 179.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť