Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Biely Kostol

Základné údaje
Nachádza sa 4 km od Trnavy a za celej svojej existencie mal veľa hos­po­dár­skych, politických aj kultúrnych kontaktov s Trnavou a často zdieľal aj jej osud. Obec bola osídlená už v neolite, o čom svedčí sídlisko volútovej kultúry. Nachádza sa tu sídlisko z doby po Veľkej Morave. Obec s farou sa prvýkrát spomína v rokoch 1332 - 37 v sú­pise pápežských desiatkov. Biely Kostol zmenil v stredoveku viac ráz svojho majiteľa. V roku 1387 bol majetkom zemianskej rodiny z Lefantoviec. V roku 1497 daroval Benedikt z Lefantoviec polovicu tohto majetku Jurajovi Čechovi a Jánovi Ruebenthurstovi. Tí darovali svoje podiely v Bielom Kostole trnavským klariskám. Donáciou Vladislava II. sa r. 1493 stal vlastníkom Bieleho Kostola Peter, gróf zo Sv. Jura a Pezinka. Začiatkom 17. stor. patril Biely Kostol Eszterházyovcom, ktorí ho v roku 1630 darovali trnavským jezuitom. Tí tu r. 1719 postavili letné sídlo nazývané Albanus (podľa jezuitskej vily neďaleko Ríma) a prestavali pôvodnú budovu kaštieľa. Kaštieľ ohradili múrom s bránou orientovanou smerom ku kostolu. V roku 1711 obec vyhorela. Po r. 1768, keď vstúpil do platnosti nový tereziánsky urbár, patril Biely Kostol aj naďalej trnavským jezuitom. V roku 1773, keď bola rehoľa zrušená, odkúpil majetky v Bielom Kostole Anton Brunswick z Dolnej Krupej. V roku 1715 mala obec 11 daňovníkov, v roku 1828 31 domov a 229 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohosp. a tkáčstvom. Nachádza sa tu barokový kaštieľ z r. 1719, rím. kat. kostol, pôvodne starší, v roku 1721 zbarokizovaný a v roku 1957 úplne prestavaný. Kaplnky pochádzajú z r. 1739 a 1740.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť