Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Zemné

Základné údaje
Obec leží v Podunajskej nížine na ľavom brehu poriečneho valu Váhu, 12 km od Nových Zámkov a 32 km od Komárna. Časť katastra obce zasahuje dochráneného územia Palárikovská bažantnica. Prvá písomná zmienka pod názvom Zeme je v listine kráľa Kolomana z r. 1113, kde sa uvádza ako ako hraničná dedina zoborského kláštora. V katastri Zemného sa nachádzala dedina Gug, ktorá v r. 1214 patrila k Nitrianskemu hradu, bola zničená oddielmi Tatárov a Matúša Čáka. Obec Zemné patrila v 13. stor. Lipovníckovcom. Neskôr bolo majetkom nitrianskeho biskupa, od 16. stor.majetkom Ostrihomského arcibiskupstva. Počas tureckých nájazdov v r. 1570 obec spustla. V 17.-19. stor. mal časť obce naďalej vo vlastníctve arcibiskup a časť bola majetkom zemanov. Koncom 19. stor. najviac pozemkov vlastnil veľkostatkár Štefan Jedlík. Za I. ČSR sa uskutočnili štrajky poľnohosp. robotníkov. V obci pracoval parný a vodný mlyn. Spoločenské a ekonomické pomery, zemepisné a jazykové prostredie formovali podobu obce Zemné. V r. 1938 - 1945 bolo súčasťou Maďarska. V r. 1947 presídlilo na základe medzištátnej dohody z Maďarska 124 slovenských rodín. JRD založili v r. 1950. Obyvatelia sú zamestnaní v poľnohospod., v spoločnosti na výrobu strešných krytín, časť dochádza za prácou do Maďarska. Z kultúrnych a spoločenských aktivít obce je významná činnosť Spoločnosti Štefana Aniána Jedlíka, Zväzu skautov a Csemadoku. V obci sa nachádza kostol sv. Martina z 1. pol. 18. stor. kaplnka sv. Anny a v časti Gug kaplnka sv. Vendelína, Pamätná izba a socha rodáka Š. A. Jedlíka, vedca a vynálezcu v oblasti elektroniky (elektromotor, dynamo, elektrický rušeň a patentovaná výroba sódovej vody). Rieka Váh je vhodná na oddych, člnkovanie, kúpanie a rybolov.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť