Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Starý Hrádok

Základné údaje
Leží v severovýchodnej časti Podunajskej nížiny na ľavobrežnej nive Hrona. V r. 1239 sa písomne spomínajú dve obce (Oluar iuxta possessionem similiter Oluar vocatam) a to kráľ. a arcibiskupská. V tom istom roku kráľ Belo IV. daroval kráľ. časť ostrihomskému arcibiskupovi. V r. 1342 patrila prepozitúre v Šahách, od r. 1388 panstvu Levice. V 18. stor. tu rod. Eszterházyovcov zaviedla chov oviec a plemenného dobytka. V r. 1938 - 44 bola obec pripojená k Maďarsku. Miestna časť Zamla sa spomína ako obec v r. 1303 (Zamla), patrila ostrihomskému arcibiskupstvu. V r. 1828 sa uvádza ako opustená osada. Klas. ref. kostol pochádza z r. 1820.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť