Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Krásna Ves

Základné údaje
Obec leží na JZ úpätí Strážovskej hornatiny, na hornom toku rieky Bebravy. Cez obec preteká potok Kopanička. Územie obce osídlené od praveku - nálezy z mladšej doby kamennej a ml. doby bronzovej (lužické žiarové a mohylové pohrebisko). Obec sa spomína v r. 1208 ako "zem Basnan" v listine nitrianskeho župana Tomáša. V r. 1536 bola obec úplne spustošená "lúpežnými rytiermi" Podmanickovcami, ktorí vlastnili bánovské panstvo, zostali len 2 domy. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp., za 1. ČSR pracovali na Weisovom veľkostatku. 2 vodné mlyny, od 19. stor. pálili vápno, za 1. ČSR sa spracovával vápencový piesok a vyrábala cementová škridla, boli tu 2 tehelne. Počas SNP bola obec v centre bojov. Škola od r. 1860, 1978 zrušená, žiaci dochádzajú do Slatiny nad Bebravou. Z obce pochádzali Vincent Čimbora (1895-1918) a Gregor Dvorský (1888-1918), účastníci kragujevackej vzbury (1895-1918). Zvonička murovaná, zvon z r. 1743.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť