Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Nýrovce

Základné údaje
Ležia v širokej doline dolného Hrona. Osídlenie lokality dokladajú nálezy sídliska volútovej kultúry a laténske hrobové nálezy. Písomne sa obec uvádza v r. 1247 (Nyr), v r. 1315 patrila zemanom, neskôr ostrihomskému arcibiskupstvu, v r. 1383 zemanom zo Želiezoviec, v r. 1423 rod. Poborovcov z Ďura, v 16. stor. rod. Zekelovcov, v 17. stor. rod. Ebeczkovcov a Sipekyovcov, v r. 1845 pripadla panstvu Želiezovce. V r. 1938 - 45 bola obec pripojená k Maďarsku. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp. Obec má vzhľadom na rybárske a poľovné revíry výborné podmienky pre ďalší rozvoj turizmu a agroturistiky.

Dolina: Osada sa spomína v r. 1449 (Dolyna).

Agov: Obec sa spomína v r. 1383 (Ago), patrila zemanom zo Želiezoviec, v r. 1536 rod. Nyáryovcov a Zekelovcov, neskôr panstvu Želiezovce. K Nýrovciam bola obec pripojená v r. 1942.

Edeci: Osada sa spomína v r. 1165 (Edeci) ako majetok opátstva v Hronskom Beňadiku.

Anna: Osada na brehu Žitavy sa uvádza v r. 1327 - 1493 (Ozna).

Kostol sv. Jána Nepomuckého je pôv. barok. kaplnka, ktorá bola rozšírená prístavbou lode v r. 1766. Klas. kaštieľ pochádza z pol. 19. stor.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť