Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Kšinná

Základné údaje
Obec sa nachádza v SZ časti J výbežku Strážovskej hornatiny na hornom toku potoka Radiša. Jej územie bolo osídlené už v neolite, odkryté sídlisko lengyelskej kultúry, sídlisko a pohrebisko lužickej kultúry z mladšej doby bronzovej, hrobové nálezy z doby sťahovania národov a slovanské sídliskové nálezy z 8. - 12. stor. Spomína sa v r. 1352 ako Xynna. V r. 1352 patrila panstvu Uhrovec. Obyv. sa zaoberali prevažne poľnohosp. V obci bola aj paličkáreň, rozvinuté pasienkárstvo, drevorubačstvo a ovocinárstvo. V 19. stor. tu boli 2 pálenice. Za 1. ČSR obyvatelia odchádzali na sezónne práce do Čiech a Francúzska, časť sa natrvalo vysťahovala do cudziny. Kšinná bola strediskom výroby drevených súsekov na uloženie šatstva alebo obilia. Rozšírená bola aj výroba slameníc okrúhleho alebo oválneho tvaru. Obyvatelia sa zapojili do SNP a podporovali v okolitých horách pôsobiacu Brigádu J. Žižku. 21 novembra 1944 jednotky Edelweis obsadili obec a postrieľali 18 obyvateľov židovského pôvodu. JRD založené v r. 1959. Za socializmu obyvatelia pracovali hlavne v priemyselných podnikoch v Bánovciach nad Bebravou. Obec je zaujímavá svojráznou architektúrou - potočná radová zástavba. Kamenné murované domy s výškou nad komorami pochádzajú z 19. stor. Domy v otvorených dvoroch sú pod valovými strechami s tvrdou krytinou, omazané a obielené. Vzácnou pamiatkou je románsky kostol sv. Kozmu a Damiána z pol. 13. stor., ktorý stojí na návrší v niekdajšom hradisku uprostred starého ohradeného pohrebiska. Ev. a. v. kostol pochádza z r. 1886.
M. č.: Kšinná, Rakovec, Závada pod Čiernym Vrchom.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť