Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Hucín

Základné údaje
Leží v údolí rieky Muráň a potoka Rybník vo vých. časti Slov. krasu. Osídlenie vzniklo už v 12. - 13. stor., ale prvá pís. zmienka o obci je z r. 1327 pod názvom Gyuche. V novoveku obec patrila viacerým zemianskym rodinám (Szentmiklóssy, Dancs, Fáy, Madarassy, Szilassy) až do 19. stor. Pamiatky - dva klas. kaštiele z prelomu 18. a 19. stor. Kostol v Hucíne je písomne doložený už v roku 1338, upravený ref. kostol v 17. stor. a obnovený v 19. stor. a r. 1920. Obyv. obce sa zaoberali poľnohosp., pálením vápna, hrnčiarstvom a výrobou fajok. V obci je pošta, ZŠ, praktický lekár, poľnohosp. podnik.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť