Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Krpeľany

Základné údaje
Obec sa nachádza v SV okraji Turčianskej kotliny na nive a terase Váhu. Ľud lužickej kultúry v halštatskej dobe (7. - 4. stor. pred n. l.) si vybudoval nové sídlisko na J úpätí Kaličnej v chotári obce, ktoré trvalo až do rímskej doby. Z rímskej doby máme doložené hradisko Pohanovo, ktoré pretrvalo do veľkomoravského obdobia, až do pol. 13. stor. Obec patrila do majetku hradu Sučany. Po prvý raz sa v listinách spomína v r. 1430, kedy ju panovník daroval Thurzovcom. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp. a pltníctvom. Od 50-tych rokov 20. stor. je v obci čistiaca stanica osív a vodná priehrada s elektrárňou. V obci je vybudovaná MŠ plnoorganizovaná ZŠ, zdravotné stredisko, Dom smútku, a maloobchodná predajňa. Obec je plne plynofikovaná má vodovod a kanalizáciu. Je tu možnosť turistiky v okolitej prírode, možnosť širokého športového vyžitia v športovom areáli a na lyžiarskom vleku. Bohaté kultúrne tradície sú zachované detskou a dospelou folklórnou skupinou s vlastnou ľudovou hudbou. V súčasnosti sa stavia ev. a. v. kostol a budova obecného úradu. V obci sa nachádza klasicistická kúria z 1. pol. 19. stor.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť