Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

České Brezovo

Základné údaje
Obec leží v doline Poltárice v Z časti Slov. rudohoria. Chotár tvoria žuly a kryštalické bridlice. Obcou preteká potok Poltarica. Lesy sú ihličnaté, listnaté a zmiešané. Prvá písomná zmienka o terra Mortuni je z r. 1245, o obci z r. 1331 Brezova. Obec pôvodne patrila Zachovcom, od r. 1332 Ákošovcom, neskôr Bosnyákovcom a Szentiványiovcom. Prvý súpis obyv. vykonali Turci v r. 1554. Obec Vaľkovo (dnes súčasť obce České Brezovo) bola zaznamenaná osobitne. Obyv. sa zaoberalo roľníctvom, pastierstvom, výrobou vozov, kolárstvom a hrnčiarstvom. Bol tu mlyn. Podľa hist. literatúry tu žili najkrajšie ženy v regióne. Ev. cirkev v obci pôsobila od 16. stor., modlitebňa bola postavená v 17. stor., kostol v r. 1790, neskôr bol poškodený, takže bol postavený nový v r. 1922. V obci je ev. a. v. farský úrad. Pamätnú tabuľu má básnik Bohuslav Tablic (1769 - 1832), po ktorom nesie názov ZŠ 1. - 4. roč. V obci je aj MŠ a pošta.
M. č.: České Brezovo, Salajka, Vaľkovo.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť