Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Jamník

Základné údaje
Obec leží v Hornádskej kotline, na ceste II. triedy Košice - Spišská Nová Ves. Dávno pred r. 1277, ktorý považujeme za rok prvej pís. zmienky, bolo územie dnešného Jamníka osídlené už v neskorej dobe kamennej ľudom s kanelovanou keramikou a inými kmeňmi. Obec mala vždy poľnohosp. charakter, aj keď za 1. ČSR a aj do r.1989 časť obyv. pracovala v baniach v Rudňanoch a v priemysle v Spišskej Novej Vsi. Po založení JRD v r. 1957, až do rozpadu v 90-tych rokoch minulého stor. bolo hlavným zamestnávateľom. Jedinou kult. - hist. pamiatkou v obci je rím. kat. kostol, pôvodne got. zo 14. stor., s renes. vežou so štítkovou atikou, prestavaný v 15. stor. Po zrútení got. klenby v r. 1940, postavili nový kostol, patrónom je sv. Bartolomej, apoštol. Vybudovaná infraštruktúra. Má novú ZŠ, MŠ, Dom smútku, nákupné stredisko, športový areál, rozširuje sa IBV a výstavba nájomných bytov. Súkromné podnikanie - stolárstvo, kožušníctvo, stavbárske remeslá, výroba strešnej krytiny. Činný je športový klub. Jamník je zapojený do projektu ČISTÝ RUŽÍN, za účelom zlepšenia životného prostredia.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť