Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Veľké Dravce

Základné údaje
Obec leží vo V časti Lučenskej kotliny na nive str. toku potoka Suchá. Chotár tvoria stredotreťohorné íly a erózne trosky bazaltov a spraší, zvyšky dúbrav a agátin. Na potoku Šťavica je vybudovaný rybník, využívaný ako akumulačná nádrž. Zaberá plochu 0,24 km2 s objemom vody 377 tisíc m3. V okolí obce sa vyskytuje bohatá vegetácia a zver. Osídlenie sa datuje až do doby kamennej (eneolit). Prvá písomná zmienka je z r. 1246. Obec je sídlom sokoliarov. Obyv. sa zaoberali poľnohosp., chovom dobytka a koní. Od 19. stor. sa tu ťažil čadič. Kultúrnou pamiatkou je rím. kat. kostol sv. Gallusa opáta, pôvodne barok. zo zač 18. stor., prestavený a rozšírený v r. 1909 a opravovaný v r. 1958. V súčasnosti sa tu nachádza MŠ, ZŠ pre 1. - 9. roč., Kultúrny dom, verejná knižnica a futbalové ihrisko.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť