Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Golianovo

Základné údaje
Obec leží v Z časti Žitavskej pahorkatiny, 10 km JV od Nitry. Archeologický nález pochádza z rímskej doby. Prvá zmienka o obci je z r. 1156, kedy ostrihomský arcibiskup daroval desiatky dediny Gurmot (prvý známy názov) kanonikom ostrihomského kostola. V r. 1232 kráľ Ondrej II. povýšil obyvateľov na dvorníkov. V r. 1563 rozdal arcibiskup Oláh majetok poturčenca W. Nagya drobným zemanom. V r. 1570 následkom tureckého plienenia platili dane len zo štyroch domov. V dedine Gyarmath (novší názov) bolo v r. 1598 45 domov a jednokolesový mlyn. Vlastníkmi majetkových podielov boli rodiny Turcsányiovcov, Giciovcov, neskôr Polákovcov, Tarnaiovcov, a iných. V r. 1784 mala obec 74 domov a 486 obyvateľov, z toho 11 zemanov. Počas cholery v r. 1849 zomrelo 37 obyvateľov. Zaoberali sa okrem poľnohospodárskych prác i domáckou výrobou plátna a obrábaním viníc. Koncom 19. stor. boli majiteľmi obce Nitrianska kapitula, viaceré rodiny a obec. Rím. kat. kostol bol v obci postavený v r.1937. Budova základnej školy je z r. 1965. V katastri obce sú zásoby zemného plynu. Obyvatelia sa naďalej venujú tradičnému malopestovateľskému dorábaniu vína.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť