Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Bošany

Základné údaje
Obec vznikla v r. 1924 zlúčením Veľkých a Malých Bošian. Leží v strednej časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny na pravostrannej nive rieky Nitry, v blízkosti jej sútoku s riekou Bebravou. V r. 1960 pripojená obec Baštín. Miestne časti: Cingota, Červená kolónia, Malé Bošany, Pri Antonkoviu, Pri červenej kaplnke, Riadok, Závodie, Handrbulňa, Stanica.

Veľké Bošany sa spomínajú v r. 1183 ako Bossan. Už r. 1183 sa tu spomína fara. Začiatkom 13. stor. patrila obec Diviackovcom. R. 1277 dostal opustenú zem Bošany Barleus a jeho bratia, synovia bána z Diviak a synovia Kozmu ako náhradu za odobratú pôdu v Turci. Neskôr patrila Bossányiovcom. Obyv. boli roľníci, koncom 18. stor. sa tu spomína 5 krajčírov, 3 kováči, 3 mäsiari, 2 ševci, 2 čižmári, gombičkár, murár, výčapník. R. 1857 založil tu Adolf Schmidt koželužne, jedny z najväčších v Uhorsku. R. 1931 odkúpil túto továreň Baťa a rozšíril výrobu. Vtedy tu už pracovala väčšina obyv. Od roku 1953 sa stala samostatným podnikom. V Bošanoch sa narodil Ján Chryzostom kardinál Korec (1924) a lekár - ftizeológ MUDr. Štefan Korec. V obci sú dva kaštiele. Veľký, pôvodne gotický kaštieľ, v 16. -17. stor. a klasicistický kaštieľ z r. 1776 s neskoršími úpravami. Kostol je neskorobarokový, postavený r. 1776 na mieste pôvodne gotického kostola. Je tu kompletná občianska vybavenosť, rozvinutá obchodná sieť, reštaurácie, konáva sa tu populárny Bošiansky jarmok. Základná škola, umelecká škola a materská škola.

Malé Bošany sa spomínajú v r. 1277 ako Bosan. Malé Bošany patrili Žabokrekovcom a Podmanickovcom.

Baštín (1332 Baska) patril viacerým zemanom, r. 1413-1848 Bacskádyovcom. Obec si udržiavala poľnohosp. ráz.
M. č.: baštín, bošany.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť