Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Lisková

Základné údaje
Lisková leží 2 km východne od Ružomberka, na pravom brehu rieky Váh v nadmorskej výške 489 m. V blízkosti obce sa nachádza prírodný útvar Skalná päsť, prírodná rezervácia Mohylky, Ivachnovský luh, keltské osídlenie Konislav a Liskovská jaskyňa. Prvá historická zmienka o jaskyni, ktorá je Národnou prírodnou pamiatkou, je z roku 1736. Bola osídlená už v staršej dobe kamennej, čo dokazuje aj medená plastika býčka zo 4 tisícročia p. n. l. Celková dĺžka chodieb v jaskyni je 4060 m. Vznik Liskovej sa predpokladá už v 12. stor. Najstaršia písomná zmienka o obci je z r. 1252 v listine kráľa Bela IV., v rámci vymedzenia majetku Sliačov. Názov Liskovej je odvodený od mena jej zakladateľa zemana Liska. V polovici 14. stor. vybudovali v Liskovej kostol zasvätený Božiemu telu. Tunajší obyvatelia boli poddaní hradu Likava. Medzi robotné povinnosti patrila práca na poliach a lúkach, pestovanie a nakladanie kapusty, vŕtanie drevených rúr pre hradný vodovod, udržiavanie plotov na majeri, dovoz soli z Poľska, dovoz obilia zo sýpok na hrad, spracovanie konope a vozenie ľadu do hradných pivníc. Prvá škola sa v Liskovej spomína už v roku 1551. V Liskovej vypukol v r. 1885 veľký požiar, pri ktorom zhorelo 119 domov. Na mieste pôvodného kostola bol v r. 1935 - 1936 postavený nový kostol premenenia Pána. Z pôvodného objektu kostola sa zachovala veža z r. 1803. Na miestnom cintoríne sa nachádza kaplnka svätého Jána Nepomuckého z 19. storočia a pod vrchom Mních kaplnka Panny Márie z r. 1902. Obyvatelia obce sa zapojili aj do SNP. V chotári obce Nemci 2.februára 1945 popravili 23 ľudí. Po vojne bolo v r. 1950 založené JRD, v r. 1967 vybudovaný kultúrny dom, v r. 1984 nová škola a v r. 1989 Dom smútku. V obci sa narodil politik a lekár Vavro Šrobár (1867 - 1950), prvý splnomocnený minister pre správu Slovenska a predseda SNR.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť