Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Baláže

Základné údaje
Ležia na záp. okraji hrebeňa Nízkych Tatier, na južných svahoch Starohorských vrchov. Osada vznikla v chotári obce Priechod v druhej polovici 15. stor. okolo dvoch šmelcovacích hút na medenú rudu na potoku Ľupčica, ktoré postavil banskobystrický ťažiar Ján Kolman. Po ňom ich používali ťažiari Lang, Glocknitzer, Petermann a Königberger, od r. 1496 - 1546 thurzovsko-fuggerovská spoločnosť, asi do r. 1560 erár. Do pol. 17. stor. spracúvali haldový materiál súkromní ťažiari a vyrobený kamienok odovzdávali na rafinovanie do erárnej huty v Moštenici. Neskôr to bola drevorubačská a uhliarska osada. Chotár má bohatú sieť potokov. Banský potok a Čeremošné sa spájajú v obci a vytvárajú potok Ľupču (Ľupčicu). Takmer celý chotár pokrývajú lesy. Názvy obce: r. 1529 Huttae Lyptzyczae, r. 1531 Lyptzciez, r. 1540 Lypschersaifen, r. 1780 Balasse, r. 1948 Bláže, 1969 Baláže a maď. Balázs. Obyvatelia boli prevažne hutníci, drevorubači a uhliari, od 18. stor. pracovali tiež na miestnej píle. V r. 1546 -1840 mali charakter komorských osadníkov. V čase SNP zohrala obec významnú úlohu. Vydávali sa tu letáky a časopisy Hlas ľudu a Partizán. Fašisti sa za pomoc partizánom pomstili na obyvateľoch a 20. 3. 1945 obec vypálili. V jej katastri leží národná kultúrna pamiatka Kalište. Zaniknutá obec Kalište bola vypálená 18. 3. 1945. V súčasnosti sa tu nachádza Pomník SNP, expozícia pamätnej izby v Kališti a z 19. stor. niekoľko kamenných domov s valbovou strechou. Ešte v prvej polovici 20. stor. ženy paličkovali čipky.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť