Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Trebeľovce

Základné údaje
Obec obsahuje miestne časti Muľku (1423), Láza (1435 Laaz) a Dolnú Bábu (1246). Obec leží na rozhraní Cerovej vrchoviny a Lučenskej kotliny na terase Ipľa a Babského potoka. Chotár tvoria treťohorné pieskovce, z ktorých vystupujú erózne trosky bazaltov. Lesy tvoria dúbravy s prímesou ceru a agátu. V bývalom parku pri kaštieli rastú vzácne stromy borovica banksova, dula podlhovastá, delíčie, starý dub na lokalite Čurgov, a. i. V k. ú. je chránený areál Volavčia kolónia (viď heslo Mikušovce). Objavené archeologické nálezy pochádzajú z doby kamennej (paleolit) a bronzovej, sídlisko. Prvá písomná zmienka o obci je z r. 1246 kedy patrila Fiľakovskému panstvu, v 15. - 16. stor. panstvu Divín. Obyv. sa zaoberalo poľnohosp. a chovom dobytka. V Muľke je kostol Božského srdca Ježišovho z r. 1894, v Trebeľovciach je kostol sv. Alžbety vdovy z r. 1896. V súčasnosti sa v obci nachádza MŠ, ZŠ pre 1. - 4. roč., 3 kultúrne domy, 2 knižnice, 3 detské športoviská a 2 futbalové ihriská.
M. č.: muľka, trebeľovce.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť