Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Smižany

Základné údaje
Najväčšia obec na Slovensku, 8202 obyv., chotár 4570 ha. Písomne doložená r. 1254, ako obec kráľovských psovodov, patrila Spišskému hradu. Obec bola poľnohosp. s bežnými remeslami, kováčstvo, hrnčiarstvo, mäsiarstvo, ševcovstvo a pod., ale aj špeciálne, napr. železiarstvo, uhliarstvo a povozníctvo. V jej chotári stáli objekty hutníckej výroby, v časti Smižianska Maša. Rozvoju zamestnanosti pridala košicko - bohumínska železnica. V posledných desaťročiach sú dominantou poľnohosp. aj so spracovaním produktov (zemiakové lupienky). Po r. 1989 nastal rozvoj drobného podnikania, centrum obce sa zmodernizovalo, pribudli nové objekty, rozvíja sa cestovný ruch s dobrými ubytovacími, stravovacími a ďalšími službami. Ľudové tradície uchováva miestna folklórna skupina Smižančanka, ktorá je kolektívnym členom Matice Slovenskej, pravidelne sa konajú folk. slávnosti. V obci má Múzeum Spiša národopisnú expozíciu. Pamiatky: Kostol Povýšenia sv. Kríža, ranogot. z 2. pol. 13. stor., hlavný obraz od J. Czauczika, ev. kostol, eklektický z r. 1934, pamätný dom v ktorom sa narodil kpt. J. Nálepka, hrdina ZSSR. V Smižanoch pôsobil Ingác Grebáč - Orlov, básnik, a Matúš Pajdušák, historik.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť