Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Sady nad Torysou

Základné údaje
Ležia vo vých. časti Košickej kotliny na obidvoch stranách Torysy. Pahorkatinný chotár z treťohorných usadenín sa v strede zvažuje do nivy. Má nivné pôdy a hnedozeme. Lesnatá (prevažne z duba) je vých. časť. Vznikli v r. 1964 zlúčením obcí Byster a Zdoba. Byster: Obec je doložená v r. 1332 - 1335. Ležala na dôležitej ceste do Šariša. Patrila benediktínom z Krásnej nad Hornádom. R. 1427 mala 20 port, r. 1630 odviedla deviatok 1 portu od gazdov a pol porty od želiarov, r. 1682 bola opustená, r. 1715 mala 4, r. 1720 8 domácností, r. 1772 29 rodín, r. 1828 61 domov a 454 obyv. Živili sa poľnohosp., klčovaním lesov, ovocinárstvom. V r. 1938 - 1945 bola pripojená k Maďarsku. Zdoba: prvá písomná zmienka je z r. 1337. Patrila benediktínom z Krásnej nad Hornádom. R. 1427 mala 17 port, r. 1630 odviedla deviatok štvrť porty od gazdov aj od želiarov, r. 1715 mala 2, r. 1720 1 domácnosť, r. 1772 15 rodín a r. 1828 33 domov a 282 obyvateľov. V 16. stor. prešla do majetku rodu Serédy, od r. 1562 patrila jezuitom v Trnave, r. 1776 študijnému fondu, v 19. stor. semináru v Ostrihome. Obyv. sa živili prevažne poľnohosp. V r. 1938 - 1945 patrila Maďarsku. Kostol rím. kat. barok. z r. 1765, postavený zo zvyškov got. Kostol ref. klas. z r. 1827, veža z r. 1902. Kostol gr. kat. z r. 1805. Fil. Rím. kat. far. úradu v Košickej Polianke. Gr. kat. farský úrad. Obecná knižnica. MŠ. ZŠ. Autobusová zastávka.
M. č.: byster, zdoba.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť