Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Moča

Základné údaje
Obec leží na rovine Žitného ostrova. Chotár obce je zvrásnený pieskovými kopcami s výškovým rozdielom 14 m. Striedajú sa tu úrodné polia, pasienky a agátové lesy. Južná časť chotára je nivná rovina so stopami po starých ramenách a poriečnych valoch a lužnými lesmi. Severná časť je na nízkych širokých terasách pokrytých piesčitými sprašami a naviatym pieskom. Od brehu Dunaja obec oddeľuje len hrádza. Južnou hranicou obce je Dunaj. Chotár obce bol osídlený od neolitu. Moča sa prvýkrát spomína v r. 1208, keď ostrihomský arcibiskup daroval svoju tunajšiu kaplnku kapitule. Obec hrala dôležitú úlohu v časoch rákócziovského povstania. Neskôr sa stala jedným zo stredísk veľkostatkov ostrihomského arcibiskupstva, ktoré tu dalo postaviť kúriu a erárnu sýpku. Obyvatelia obce boli poľnohosp., rybári, prievozníci a mlynári na vodných mlynoch. Na pahorkoch sú veľké vinice s typickými hajlokmi, dorába sa tu kvalitné víno. Pamiatky: rím. kat. barokový kostol sv. Trojice z r. 1764 na základoch staršieho kostola a neskoro-klasicistický kalvínsky kostol z r. 1860.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť