Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Opiná

Základné údaje
Leží v Košickej kotline v doline Olšavy. Povrch chotára na pahorkatine a masívnej hornatine Slanských vrchov tvoria mladotreťohorné usadeniny a sopečné horniny. Je čiastočne zalesnený nesúvislým lesom (dub, buk, breza). Má hnedozemné, ilimerizované a hnedé lesné pôdy. Prvý raz sa spomína v r. 1229. V 14. stor. patrila panstvu Lipovec, okolo r. 1427 už Dobyovcom a mala 16 port, od 16. stor. Kecerovcom. R. 1567 mala 1 a pol porty so 4 želiarmi. V r. 1578 mala 5 sedliakov a 6 želiarov, v r. 1598 11 domov, r. 1715 13 poddaných, r. 1787 30 domov a 301 obyv. a v r. 1828 56 domov a 443 obyv. Pracovali ako roľníci, chovatelia dobytka, lesní robotníci. Pamiatky: Kostol rím. kat. got. zo zač. 16. stor. upravovaný v 18. a 19. stor. Kaštieľ renes. z r. 1689, upravený do klasicistickej podoby v r. 1840. Kostol ev. z r. 1926 postavený s použitím zvyškov zo staršieho z r. 1792. Filiálka rím. kat. far. úradu v Kecerovciach. Autobusová zastávka.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť