Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Pavlová

Základné údaje
Leží v juhozápadnej časti Ipeľskej pahorkatiny, západný chotár je na mokrej nive a východná časť na odlesnených chrbtoch pahorkatiny, 15 km S od Štúrova. V r. 1135 sa spomína praedium Pauli pri kostole sv. Vavrinca, ako majetok kláštora sv. Štefana, kráľa v Bzovíku. Ďalšia zmienka o obci je z r. 1297, keď škody, spôsobené Ostrihomskej kapitule Hont-Pázmányovcami, vykompenzovala obec Pavlová. Albrecht II. Habsburský v r. 1439 potvrdil kapitule vlastníctvo. V r. 1570 bolo v obci 15 domov od ktorých odvádzali daň Turkom. V obci bol mlyn. Turecké pustošenie zasiahlo aj obec Pavlovú. V 18. stor. majetky obce patrili rádu sv. Kláry z Trnavy. Prvú budovu školy postavili v r. 1852. V r. 1938 - 1945 bola Pavlová súčasťou Maďarska. Počas oslobodzovacích bojov na prelome r. 1944 a 1945 bola značne poškodená. JRD založili v r. 1959. Kultúrnohistorickou pamiatkou obce je rím. kat. kostol z r. 1717, ktorý bol v r. 1888 opravovaný. V r. 1976 - 1990 patrila k obci Sikenička.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť