Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Livinské Opatovce

Základné údaje
Leží v strednej časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny v údolí potoka Livina. Obec sa spomína v r. 1130 ako Levna. Od r. 1321 do r. 1468 patrila obec zoborskému kláštoru. Od pol. 15. stor. patrila panstvu Skačany, od r. 1777 nitrianskej kapitule. Za 1. ČSR pracovali ako sezónni robotníci v Čechách, na južnom Slovensku a v Nemecku. V obci sa nachádza materská škola. Chotár obce obhospodaruje prosperujúce poľnohosp. družstvo, v ktorom je zamestnaná časť obyv., ostatní dochádzajú za prácou hlavne do okolitých miest. V obci je vybudovaná regionálna skládka odpadov. V r. 1998-1999 bol vybudovaný verejný vodovod a plynofikácia obce. Jedinou pamiatkou je klasicistický rím. kat. kostok sv. Kataríny Alexandrijskej z 19. stor.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť