Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Kokšov - Bakša

Základné údaje
Obec leží na pravej strane Hornádu v juž. časti Košickej kotliny. Odlesnený chotár, nivné pôdy. Nálezy bukovohorskej neolit. kultúry. Prvá pís. zmienka z r. 1302. Pred tatárskym vpádom r. 1241 v držbe jobagiónov hradu Abaujvár. V 14. - 15. stor. sa delila na Vyšnú a Nižnú Bakšu, zemepánska dedina. R. 1427 mali spolu 16 usadlostí. Na prelome 17. a 18. stor. spojenie pod spoločný názov Bakša, resp. Kokšov - Bakša. V 1. pol. 18. stor. vyľudnenie obce (Rákócziho povstanie, r. 1739 - 1742 morová epidémia). R. 1935 založené pasienkové spoločenstvo. V r. 1938 - 1945 súčasť Maďarska. Povojnová obnova aj z prostriedkov UNRRA. Pri oslavách 700. výročia prvej pís. zmienky inštalovaný erb a vlajka obce. Rím. kat. kostol Nepoškvrneného Srdca Panny Márie z r. 1953. Fil. rím. kat. far. úrad Valaliky, fil. gr. kat. far. úrad Belža. Pomník padlým vo svetových vojnách. Štrkovisko, rybolov a rekreačná plocha. Mužská spevácka skupina. FK Kokšov-Bakša. Obecná knižnica, MŠ, ZŠ. Autobusová zastávka. Člen mikroregiónu Hornád a Riečnej koalície.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť