Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Tvarožná

Základné údaje
Tvarožná je obcou s bohatou minulosťou. Nachádza sa juhovýchodne od Kežmarku vo Vrbovskej pahorkatine v Popradskej kotline a na severozápadnom úpätí Levočských planín v Levočských vrchoch. Tvarožná mala charakter poľnohospodárskeho mestečka, ktorého počiatky sa odvíjajú od roku 1268, kedy sa spomína ako Villa Durandi. V roku 1271 jej boli udelené hromadné mestské práva. Patrila do Spoločenstva spišských Sasov, v rokoch 1412 - 1772 bola v poľskom zálohu a v rokoch 1778-1876 patrila do Provincie 16. spišských miest. Názov Tvarožná je doložený v 2. pol. 16. storočia. V roku 1786 mala názov Durlsdorf, Twarožnya, bola známa aj pod inými názvami - Duránd, Durandi Villa, Durlsdorf, Twarožná (1863 - 1873) a od roku 1948 Tvarožná. Obyvatelia sa živili chovom koní, oviec, pálením liehu, pestovaním a spracovaním ľanu. Po roku 1945, keď sa odtiaľ odsťahovalo nemecké obyvateľstvo, obec dosídlili obyvatelia z Ruskinoviec a Dvoriec. Obyvatelia sa živili chovom koní, dobytka, výrobou ovčieho syra, pestovaním ovsa, ľanu a jeho spracovaním. V obci sa zachovalo niekoľko pôvodných meštianskych domov zo 17. - 19. storočia. Z 13. storočia pochádza rím. kat. kostol sv. Mateja Apoštola, ktorý prešiel viacerými úpravami. V roku 1730 bol postavený barokový stĺp so sochou Immaculaty z pieskovca. Nachádza sa tu rím. kat. farský úrad, materská a základná škola. Od roku 1996 má obec medzinárodné kontakty s talianskou obcou Terzolas v oblasti Trenta. Za rozvoj týchto vzťahov prevzali v španielskom Bilbau od Európskej komisie ocenenie "The golden stars of town-Twinning".

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť